Meguiars Marine Boat Wash, 1890 ml

  • 239 kr

Beskrivning av artikelSkonsamt och rengörande schampo framtaget för alla typer av båtar och gelcoat.1829 ml_____________________________________________________

I lager.
Lagersaldo: 2
Artikelnummer: 78
Dela

Beskrivning av artikel

Skonsamt och rengörande schampo framtaget för alla typer av båtar och gelcoat.

1829 ml

________________________________________________________________________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelse
*Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Tvätta händerna grundligt efter användning
*Använd ögonskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
*Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp